Alİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN BAKALAVRİAT VƏ MAGİSTRATURA SƏVİYYƏLƏRİNDƏ, TİBB TƏHSİLİNİN ƏSAS TİBB TƏHSİLİ VƏ ORTA İXTİSAS TƏHSİLİ ÜZRƏ TƏHSİLALANLARIN KÖÇÜRÜLMƏSİ SİSTEMİ

Qeydiyyatdan keçmiş mobil telefonunuzu daxil edin. Daha ətraflı