Alİ TƏHSİL MÜƏSSİSƏLƏRİNİN BAKALAVRİAT VƏ MAGİSTRATURA SƏVİYYƏLƏRİNDƏ, TİBB TƏHSİLİNİN ƏSAS TİBB TƏHSİLİ VƏ ORTA İXTİSAS TƏHSİLİ ÜZRƏ TƏHSİLALANLARIN KÖÇÜRÜLMƏSİ SİSTEMİ

Yeni şifrənin yaradılması üçün qeydiyyat zamanı göstərilən telefon nömrəsini daxil edin.

FİN kod və ya SN nədir?

FİN - kod şəxsiyyət vəsiqəsinin üz səhifəsinin aşağı hissəsində yerləşdirilmişdir və 7 simvoldan ibarətdir. Vəsiqənin PİN kodunu axırıncı sətirdə çap edilmiş son səkkiz simvolun ilk yeddisi təşkil edir. Şəklə baxın.